Kontakt

Exakt

EXAKT d.o.o. Sarajevo

Jablanička 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Telefon: +387 (61)320 563
E-mail adresa: info@exakt.ba